Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie auta - PZP, havarijné

Poistenie auta - PZP, havarijné

Najlacnejšie poistenie motorového vozidla v Kysuckom Novom Meste? Viete, že môžete ušetriť na poistení auta značné finančné prostriedky, pokiaľ si vyberiete najlacnejšiu poistku z ponuky poistenia? Aké sú teda ceny PZP a havarijného poistenia? Urobte si nezáväznú kalkuláciu poistenia cez našu poistnú kalkulačku a poistenie môžete ihneď aj uzavrieť s okamžitou platnosťou:

>>> online výpočet ceny PZP

PZP musíte uzatvoriť pod hrozbou sankcie, nakoľko sa z neho uhrádza škoda, ktorú spôsobíte iným na majetku, živote a zdraví. Ak chcete chrániť svoje vozidlo pred haváriou, krádežou, živelnou pohromou, stretom so zverou či vandalizmom, uzavrite havarijnú poistku:

>>> online výpočet ceny havarijného poistenia

Výhody dojednanie poistnej zmluvy online:

  • poistenie platí okamžite, stačí uhradiť poistné v lehote, všetky dokumenty obdržíte z poisťovne
  • môžete si ihneď vytlačiť bielu kartu (potvrdenie o poistení) pri PZP, prípadne ďalšie dokumenty ako poistnú zmluvu a iné
  • zadarmo získate klientsky servis, ktorý vám pomôže v nejednej situácii (poistná udalosť, zmena údajov, výpoveď...)
  • možnosť uhradiť poistné prevodom, internetbankingom, cez QR kód...